เรียนภาษาอังกฤษ ที่ PSB Academy

PSB Academy

เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพมามากกว่า 50 ปี เปิดสอนหลักสูตรภาษา หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท อีกทั้งยังเป็นวิทยาเขตมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ

รีวิวจากน้องๆที่ เรียนภาษาที่ PSB Academy

PSB Academy City Campus ตั้งอยู่ที่ Marina Square ใจกลางเมืองของประเทศสิงคโปร์ อยู่ใกล้กับ City Hall, Esplanade and Promenade MRT Stations แคมปัสมี 2 ชั้น ออกแบบดีไซด์มีความทันสมัย แรงบันดาลใจจากประเทศสิงคโปร์ในฐานะเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีห้องเรียนทั้ง 29 ห้องเรียน อาทิเช่น 4 โรงละครที่มีขนาดใหญ่ 2 ห้อง บรรจุคนได้ถึง 350 ที่นั่ง, ห้องสัมมานา MBA 2 ห้อง, ห้องสตูดิโอสำหรับจัดรายการทีวี 1 ห้อง และ ห้องจัดรายการวิทยุ 1 ห้อง โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 7,000 คน สาขาวิชาที่เปิดสอน

• หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Language Education
• หลักสูตรปริญญาโท Postgraduate Studies
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาด้าน Business & Communications

PSB Academy Delta Campus อยู่ใกล้กับ Tiong Bahru MRT Station เดินจากสถานีเพียง 3 นาทีก็ถึงโรงเรียน เดินทางสะดวกและอยู่ใกล้กับแหล่งศูนย์รวมการค้า ค่าครองชีพไม่สูง

สาขาวิชาที่เปิดสอน
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา School of Engineering and Technology
• หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา School of life and Physical Sciences

น้องๆ ที่เรียนจบในหลักสูตร Diploma ของโรงเรียน PSB Academy แล้วมีแพลนอยากเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท PSB Academy มีมหาวิทยาลัยดังจากออสเตรเลียและอังกฤษให้น้องได้เรียนต่อ ใช้ระยะเวลาเพียง 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง น้องก็สามารถเรียนจบในระดับปริญญาได้แล้วนะค่ะ ระยะสั้นๆ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะ

PROGRESSION CHART – BUSINESS

PROGRESSION CHART – NON – BUSINESS

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน


** คลิกเพื่อขยายรูปภาพ

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นในการสมัครเรียนหลักสูตร Diploma (อนุปริญญา)
1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครเรียน
2. ใบแสดงผลการเรียนของผู้สมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
• GCE A-Level, ระดับอนุปริญญาขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
• GCE N, O-Level, ระดับอนุปริญญา (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ในกรณีที่นักเรียนสนใจเรียนในสาขาวิชา Business, Media and Communication, Tourism and Hospitality Management
• IELTS 5.5 (ข้อเขียนไม่ต่ำกว่า 4.5)
• TOEFL 69 – 70
• GCE O – Level English เกรดอย่างต่ำ C6
• เรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก PSB Academy Level 5
• หรือเทียบเท่า

ในกรณีที่นักเรียนสนใจเรียนสาขาวิชา Electrical Engineering Technology, InComm Technology, Mechanical Engineering Technology, Foundation Diploma in Life Sciences
• IELTS 5.0
• TOEFL 59 - 60
• GCE O – Level English เกรดอย่างต่ำ D7
• เรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก PSB Academy Level 5
• หรือเทียบเท่า