เรียนต่อมัธยม

โรงเรียน มัธยม ในประเทศอังกฤษ

White House Guardianship.. เป็นใคร?
บริษัท White House Guardianship ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1992 โดยครอบครัวของตระกูล Hume โดยส่วนใหญ่จะนำนักเรียนจากประเทศสเปนเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศอังกฤษ จากนั้นก็เริ่มเสนอบริการการดูแลนักเรียนต่างชาติและเป็นตัวแทนส่งนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนเอกชนใ นประเทศอังกฤษ ในปัจจุบันบริษัท White House Guardianship มีบุคคลากรทั้งหมดมากกว่า 50 คน และมีเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลมากถึง 50 ประเทศ บริษัท White House Guardianship ได้รับการรับรองจากองค์กร AEGIS และได้รับการตรวจสอบจาก OFSTED Qualified เป็นที่เรียบร้อย

White House Guardianship.. มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?
เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ White House Guardianship จะไปรอรับนักเรียนที่สนามบินและส่งไปนักเรียนที่โรงเรียนหรือโฮสแฟมิลี่ ในระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ จะมี Guardian ที่คอยดูแลนักเรียนและเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ในเวลามีเหตุฉุกเฉิน บริษัทจะมีทีมงานทำงานตลอด 24 ช.ม เพื่อไว้ให้สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

สำหรับนักเรียน ..
ก่อนนักเรียนทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาประเทศอังกฤษ White House Guardianship จะส่งข้อมูลของผู้ดูแลหรือที่เรียกว่า Guardian ให้ทราบและหลังจากเข้าประเทศแล้ว ภายในสองสัปดาห์ผู้ดูแลของนักเรียนจะเข้ามาพูดคุย และให้คำแนะนำกับนักเรียน หลังจากที่ผู้ดูแลได้มีการติดต่อกับนักเรียนแล้ว ทางบริษัทจะมีการเขียนรายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้กับคุณพ่อคุณแม่ทราบ โดยจะเป็นทางอีเมล ข้อความ หรือเข้าพบตัวต่อตัว อย่างน้อยทุกๆ 4 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย

Registration Fee : £ 135
Annual Guardianship Fee : £ 1,485
Expenses Deposit : £ 1,200
Other charges ( where application )  
Christmas Supplement : £ 180
Holiday Guardianship Fee ( per day ) : £ 6
Family Accommodation ( minimum charge 1.5 nights ) £ 44
All other areas £ 39

ราคานี้รวมอะไรบ้าง?
- ได้รับการติดต่อจากผู้ดูแลเด็กนักเรียนทุกสัปดาห์
- ได้รับรายงานพฤติกรรมของนักเรียน 4 ครั้งต่อปี (จะเริ่มตั้งแต่เปิดเทอม ธันวาคม เมษยน กรกฏาคม )
- จัดการดูแลจัดคนมารับส่งที่สนามบินและหาที่พัก
- มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ราคานี้ไม่รวมอะไรบ้าง?
- ค่ารถเดินทาง
- ค่าที่พักกับโฮสแฟมิลี่
- เงินใช้จ่ายส่วนตัว

รายชื่อ โรงเรียน มัธยม ในประเทศอังกฤษ