มหาวิทยาลัยลิมคอกวิง

มหาวิทยาลัยลิมคอกวิง เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทั้งหมดใน 3 ทวีปทั่วโลก ได้แก่ ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ซึ่งมีแคมปัสหลักอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยลิมคอกวิงมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 30,000 คน จากทั้งหมดมากกว่า 145 ประเทศทั่วโลก ที่ซึ่งมีทั้งหมด 11 แคมปัส มีที่ตั้งอยู่ที่ อังกฤษ ,บอตสวานา ,กัมพูชา , จีน ,อินโดนีเซีย ,เลโซโท , สวาซิแลนด์ และเยเมน

เมื่อพูดถึงแคมปัสหลักของทางมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตไซเบอจายาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ ที่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียในตัวแคมปัสหลักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับ นักศึกษา ได้แก่ coffee house , food plaza ( ที่ซึ่งมีอาหารหลายหลากสไตล์ให้เลือกรับประทาน) ,medical clinic ,hair salon และconvenience stores นอกจากนี้ ยังมี art shop ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้าของทางมหาวิทยาลัย ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมี print shop , e library และ computer lab ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา

ประวัติโดยย่อของมหาวิทยาลัยลิมคอกวิง
มหาวิทยาลัยลิมคอกวิงได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1991โดยเริ่มจากการเป็นสถาบันการศึกษาเล็กๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความเชื่อว่าสถาบันการศีกษาคือก้าวแรกที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จและผลตอบแทนขั้นสูงสุดในสายอาชีพสำหรับนักศึกษา และยังเปรียบเสมือนการเปิดตาสู่โลกกว้างที่จะสร้างความเป็นไปได้ใน สายอาชีพ

หลังจาก 10 ปีต่อจากนั้นด้วยความมุ่งมั่นและการมีเป้าหมายที่จะมอบความรู้ อย่างสร้างสรรค์ให้แก่นัก ศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการขององค์กรและแนวโน้มในปัจจุบันมาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และพัฒนา มหาวิทยาลัยและหลักสูตร ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาลิมคอกวิงจึงเติบโตอย่างต่อเนื่องจนมีหลากหลาย คณะเพิ่มมากขี้น ได้แก่กราฟฟิค อิเลกทรอนิคส์ มัลติมีเดีย ไอที เอนิเมชั่น เป็นต้น ด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จากสถาบันการศึกษาเล็กๆ ลิมคอกวิงได้ขยายและเปลื่ยนมาเป็นวิทยาลัยเอกชน หรือในนามว่า University College ยิ่งไปกว่านั้น ลิมคอกวิงยังมีบทบาทในการก่อตั้ง Malaysia Design Innovation Centre (MDI) เกี่ยวกับสื่อโฆษณาเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยและ รับทำสื่อโฆษณาให้กับ องค์กรใหญ่ต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้สามารถเป็นอาชีพให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

ในปี 2006 มหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงการขยายสาขาไปสู่ต่างประเทศในแถบอัฟริกา และขยายไปสู่ใจกลางกรุงลอนดอนในปีต่อมา หลังจากประสบความสำเร็จการจัดตั้งแคมปัสใน 2 ประเทศนี้ มหาวิทยาลัยได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆจนได้ขยายสาขาต่อไปอีกมากมาย รวมทั้งหมด 11 แคมปัส และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยลิมคอกวิงได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสำหรับ ผู้ที่ต้องการมาศึกษาทางด้านสถาปัตย์ มัลติมีเดีย ธุรกิจการบัญชี ไอทีคอมพิวเตอร์ แฟชั่นดีไซน์ และสาขาดนตรีและการขับร้อง

การเดินทาง
ไซเบอจายาถือเป็นเมืองการศึกษาและเมืองธุรกิจ เป็นแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มี ชื่อเสียง และบริษัทชั้นนำหลากหลายบริษัท ดังนั้นในส่วนของที่พักอาศัยจึงสามารถหาได้สะดวก จากได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาและธุรกิจไอทีที่มีชื่อเสียง ทำให้ประชาชนที่พัก อาศัยในเมืองนี้เป็นพนักงานบริษัทและนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้เมืองนี้จึงถือเป็นเมืองที่ ปลอดภัย ไซเบอจายาตั้งอยู่ใกล้เคียงใจกลางกัวลาลัมเปอร์ที่ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของประเทศ มาเลเซีย และปุตราจายาที่ซึ่งเป็นเมืองราชการ ดังนั้นการเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์และเมืองต่างๆ สามารถทำได้สะดวกโดยการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง KLIA Express ซึ่งสถานีรถไฟตั้ง อยู่ไม่ไกลจาก มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางไปสถานีรถไฟได้โดยแท็กซี่ หรือรถประจำทางไปที่สถานี Putrajaya & Cyberjaya เพียง 10 นาที และจากสถานีรถไฟไป กัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาเพียง 20 นาที ทำความเข้าใจได้ตามภาพ