กว่าจะเป็นครอบครัว SJC

SJC เกิดขึ้นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศตั้งแต่เยาว์วัย ณ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา พวกเราเล็งเห็นว่าภาษาอังกฤษและภาษาจีนมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อโลกปัจจุบันและอนาคต เราจึงรวมตัวกันเพื่อนำประสบการณ์ในการเรียนและ การใช้ชีวิตใน ต่างประเทศของพวกเรามาเป็นประโยชน์แก่น้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

นอกจากนี้เราทุกคนมีความสุขที่ได้ให้บริการและให้คำแนะนำกับน้องๆที่ต้องการสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ น้องๆจะได้รับการให้บริการจากพี่ๆอย่างเป็นกันเอง รวดเร็ว และ ถูกต้อง

Our Service

วัตถุประสงค์ของ SJC
SIS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ เรามีความมุ่งมั่นในการสรรหาสถาบันอย่างดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเน้นการให้บริการ อย่างเป็นกันเอง เราดูแลตั้งแต่เริ่มจัดหาสถาบันการศึกษา ทำการสมัครเรียน ดำเนินการขอวีซ่า การเตรียมตัวก่อน การเดินทาง พร้อมยังให้ความเอาใจใส่และความช่วยเหลือในขณะที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

บริการของ SJC
  • แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • บริการสมัครเรียน
  • บริการจัดทำวีซ่า
  • บริการจัดหาที่พัก
  • บริการจัดหารถ รับ-ส่ง จากสนามบินไปที่พัก
  • ให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
  • บริการจัดซึ้อตั๋วเครื่องบินนักศึกษา และ ผู้ปกครอง