Languages International

LANGUAGES INTERNATIONAL AUCKLAND NEW ZEALAND
Languages International เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเอกชนที่ก่อตั้งมานานที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1978 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านหลักสูตรคุณภาพเยี่ยม และการให้ความเอาใจใส่ครูผู้สอนมีความรู้ เป็นกันเอง ให้ความเป็นมิตรที่ดี ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่มีน้ำใจ และกิจกรรมนอกโรงเรียนหลากหลายมากมาย จะทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะเพลิดเพลินและประทับใจในการมาพักที่บ้านเมืองอันสวยงามของเรา และเราจะให้การดูแลท่านเป็นอย่างดี

การสอนและหลักสูตร จุดมุ่งหมายของเราคือ ช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจทั้งการพูดและการเขียน รวมทั้งใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและได้ผล กรรมวิธีการสอนที่เราใช้เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างจริงจัง เพื่อเราจะได้ร่วมกันทำให้ได้ผลตามที่ท่านต้องการ ความหลากหลายคือหัวใจของกรรมวิธีการสอนของเรา เรามีระบบการจัดชั้นเรียนเป็นอย่างดีโดยแบ่งเป็นแปดระดับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักสากลจากเริ่มต้น ( Beginner ) ถึงขั้นสูงสุด ( Advanced ) ซึ่งเนื้อหาของภาษาในแต่ละระดับจะเป็นไปตามแนวรายละเอียดของหลักสูตร

สถานที่เรียน
Auckland เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองหลวงทางธุรกิจและเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคนจากหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากร้านอาหาร ร้านค้าและวิถีความเป็นอยู่ที่มีวัฒนธรรม การอยู่ในภูมิอากาศเขตอบอุ่น ทำให้ชาวโอ๊คแลนด์มีวิถีชีวิตกลางแจ้งที่น่าอิจฉา ส่วนหนึ่งของโรงเรียนของเราตั้งอยู่ในอาคารอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะแห่งเมืองโอ๊คแลนด์ ห่างจากใจกลางเมืองเพียงเดินแค่ 4 นาที และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในลานเมืองเอนกประสงค์ที่ผู้คนนิยม

ท่านจะได้รับอะไรเมื่อท่านเรียนที่ Languages International ?
- สถานที่น่าเรียน
- คณาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงและเป็นกันเอง
- นักเรียนไม่เกินชั้นละ 14 คน
- ศูนย์การศึกษาที่ทันสมัย
- การผสมผสานระหว่างนักเรียนจากยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ เขตแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
- ห้องเรียนที่สะดวกสบายภายในอาคารอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ในกลางสวนสาธารณะ
- หลักสูตรอันหลากหลายเพื่อนเตรียมท่านสำหรับอนาคต
- ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและสนับสนุนด้านสวัสดิการ
- มีอัตราผู้ผ่านการสอบสูงอย่างต่อเนื่อง
- มีห้องพักผ่อนสำหรับนักเรียน
- ใช้อีเมลและอินเทอร์เนตได้ฟรี
- แจกหนักสือเรียนฟรี
- จัดกิจกรรมทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทัศนศึกษาสุดสัปดาห์
- จัดบาร์บีคิวและปาร์ตี้
- มีรถรับจากท่าอากาศยานหากแจ้งความต้องการ

School Video