James Cook University

James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยเพื่องานวิจัยเขตร้อนชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย โดยชื่อของมหาวิทยาลัยได้มาจากกับตัน James Cook นักสำรวจและนักเดินเรือชาวอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่งการเดินเรือของเขามีผลอย่างมากต่อโลกของวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย James Cook ดำเนินการโดยกงสุล JCU ซึ่งก่อตั้งภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย James Cook ปี 1997 เป็นมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยหลายวิทยาเขต ประกอบด้วย Brisbane, Townsville, Cairns, Mackay, Mount Isa และ Thursday Island และนอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตที่ Singapore อีกด้วย

มหาวิทยาลัย James Cook เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียง 17 แห่งในออสเตรเลียที่ถูกจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยระดับโลกชั้นนำ 500 อันดับ ในปัจจุบันมีหลักสูตรมากมายสำหรับระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมศาสตร์ แต่ละสาขาวิชามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในโลกปัจจุบันได้อย่างแท้จริง และยังส่งเสริมการทำงานระดับวิชาชีพจริงๆ

ข้อดีของ James Cook University
- เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดันสองของเมืองบริสเบน
- ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 500 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ( โดย Shanghai Jiao Tong Academic Ranking of World Universities 2007 ) และติดอันดับหนึ่งในร้อนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซีฟิก
- ห้องเรียนขนาดเล็ก เพื่อที่นักเรียนจะได้พูดคุยกับอาจารย์ได้อย่างใกล้ชิด
- มีทุกการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ
- มีการช่วยเหลือในการจัดหางาน Part Time ฟรี
- มีการจัด Internship ในหลักสูตรให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
- ค่าครองชีพถูกกว่าเมลเบิร์นและซิดนีย์

ข้หลักสูตรที่เปิดสอน
• Arts, Social Sciences & Social Work
• Business & IT
• Creative Media
• Education
• Engineering & Planning
• Healthcare Science
• Law & Govermence
• Medicine, Dentistry & Pharmacy
• Nursing & Midwifery
• Psychology
• Science
• Veterinary & Medical Sciences

School Video :