ศึกษาต่อต่างประเทศ กับ SJC Inter Studies
มหาวิทยาลัยในอเมริกา   มหาวิทยาลัยในอังกฤษ   มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย   มหาวิทยาลัยในแคนาดา   มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์   มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์
 
 
 
 
 
 
   
     
 
มหาวิทยาลัยในอเมริกา ( University in USA )
 
         
 
National University
National University
 
 
University Placement Express
FLS International
National University
 
         
         
         
 
University of New Haven
 
 
University of New Haven
Texas Wesleyan University
Academy of Art University
 
         
         
         
     
 
         

     
     
     
     
   
     
 
มหาวิทยาลัยในอังกฤษ ( University in UK )
 
         
 
Birmingham City University
 
 
Bangor University
Birmingham City University
Canterbury Christ Church University
 
         
         
         
 
Middlesex University
Northumbria University
 
 
Glasgow Caledonian University
Middlesex University
Northumbria University
 
         
         
         
 
Teesside University
University of Hertfordshire
 
 
Teesside University
University of Hertfordshire
The University of Northampton
 
         
         
         
 
University of Plymouth
University of Sunderland
University of Westlondon
 
 
University of Plymouth
University of Sunderland
University of West London
 
     
( หรือ Thames Valley University )
 
         
         
 
University of Wolverhampton
York St John University
   
 
University of Wolverhampton
York St John University
   
         
         
         
     
 
         

     
     
     
     
   
     
 
มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ( University in Australia )
 
         
 
University of Tasmania
University of Tasmania
   
 
University of Tasmania
James Cook University
   
         
         
         
     
 
         

     
     
     
     
   
     
 
มหาวิทยาลัยในแคนาดา ( University in Canada )
 
         
 
Thompson Rivers University
เรียนต่อแคนาดา okanagan college     
 
Thompson Rivers University
Okanagan College
   
         
         
         
     
 
         

     
     
     
     
   
     
 
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ( University in New Zealand )
 
         
 
     
 
University of Canterbury
     
         
         
         
     
 
         

     
     
     
     
   
     
 
มหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ ( University in Switzerland )
 
         
 
European University
     
 
European University
     
         
         
         
     
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home     |     About us     |     Promotion     |     Country     |     Gallery     |     Contact us
 
               
  ศึกษาต่อต่างประเทศ Study Aboard Promotion Knowledge Embassy's website หลักฐานการขอวีซ่าฯ  
    เรียนต่ออเมริกา   Study in USA   Promotion in USA   IELTS   สถานทูตอเมริกา   วีซ่าอเมริกา  
    เรียนต่ออังกฤษ   Study in UK   Promotion in UK   TOEFL   สถานทูตอังกฤษ   วีซ่าอังกฤษ  
    เรียนต่อนิวซีแลนด์   Study in NZ   Promotion in NZ   TOEIC   สถานทูตนิวซีแลนด์   วีซ่านิวซีแลนด์  
    เรียนต่อออสเตรเลีย   Study in AUS   Promotion in AUS   University   สถานทูตออสเตรเลีย   วีซ่าออสเตรเลีย  
    เรียนต่อแคนาดา   Study in CAN   Promotion in CAN   สำนักงานกฎหมาย   สถานทูตแคนาดา   วีซ่าแคนาดา  
    เรียนต่อสิงคโปร์   Study in SG     Wedding Studio   สถานทูตสิงคโปร์   วีซ่าสิงคโปร์  
          Fashion   สถานทูตจีน    
 
เรียนต่อแคนนาดา okanagan college