MOUNT MAUNGANUI LANGUAGE CENTRE

โรงเรียนสถานบันสอนภาษามังกานุยเหมาะกับน้องๆเรียนอยากเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์จํานวนนักเรียนไทยมีไม่มากนัก ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษมากขึ้น สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเลที่สวยงาม เป็นสถานที่ๆผ่อนคลายและ เหมาะสําหรับการเรียนกลุ่มเรียนเล็ก (นักเรียนเฉลี่ย 7 คนต่อห้อง) มุ่งไปยังการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง และภาษาอังกฤษที่ใช่การได้จริง บรรยากาศครอบครัวที่เอาใจใส่เปิดบริการตั้งแต่ปี 1990 คุณสามารถเชื่อถือคุณภาพและประสบการณ์ของสถาบันแห่งนี้ อัตรานักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบ IELTS และ แคมบริดจ์ 100%

สิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียน:
ห้องเรียน 8 ห้อง, อินเตอร์เน็ตฟรี - รวมถึงฟรีการติดต่อไร้สายสําหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักเรียน, ห้องนั่งเล่นสําหรับนักเรียน, ดีวีดี, สวนนั่งเล่นติดเครื่องเสียง, ห้องศึกษาด้วยตนเอง, ห้องสมุด

หลักสูตรที่นําเสนอ:
ภาษาอังกฤษทั่วไป, เตรียมสอบ (IELTS, แคมบริดจ์, TOEIC)โรงเรียนมัธยมชั้นสูง/มหาวิทยาลัย, ภาษาอังกฤษและกิจกรรมต่างๆ

บริการสําหรับนักเรียน:
ฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สาย, บัตรส่วนลดสําหรับนักเรียน, การช่วยเหลือในเรื่องวีซ่า, ความช่วยเหลือในภาษาท้องถิ่น, คําปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียน, กิจกรรมหลังเลิกเรียน (ฟรีหรือในราคาย่อมเยาว์), ใบประกาศนียบัตร

School Video