Coromandel Outdoor Language Centre

โรงเรียนภาษาโคโรมันเดลก่อตั้งมากว่า 25 ปี ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการโรงเรียนเอกชนนิวซีแลนด์ (New Zealand Qualifications Authority) รับรองความสำเร็จและความพึงพอใจของนักเรียน ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ เป็น 1 ใน 4 โรงเรียนสมาชิกสมาคมโรงเรียนสอนภาษา (International Association of Language Centres – IALC)เหมาะกับน้องๆที่สนใจเรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ ครูจบการศึกษาระดับสูง และทุ่มเทให้กับการสอนนักเรียนด้วยคุณภาพสูง หลายคนมาจากอังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย ใช้วิธีการและเทคนิคที่ทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศการสอนแบบสบายๆ ทำให้ท่านไม่รู้สึกอึดอัดในการพูดภาษาอังกฤษ

จัดสอนคอร์ส ชั้นเรียนปกติ 9.00-12.00 น. และ 13.15-14.45 น. วันจันทร์-พฤหัสบดี หลังเรียนรอบบ่าย ครูจะพานักเรียนไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนอนุบาล บ้านพักคนชรา พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ร้านค้าและบริษัทต่างๆ เพื่อสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้กับชาววิเทียงก้า (Whitianga) เป็นการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ โดยการสัมภาษณ์ อ่าน ฟังเรื่องราวต่างๆ หาข้อมูลและเล่นเกม การได้พูดคุยกับเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้การเรียนภาษาได้ผลดีมาก นอกจากนั้น บางกิจกรรมนักเรียนเป็นผู้เสนอ ได้แก่ ขับรถ ถ่ายภาพ ทำอาหาร ล่าสมบัติตามชายทะเล ละครหุ่น เที่ยวท่าเรือ

โฮมสเตย์ เราถือว่าโฮมสเตย์เป็นส่วนสำคัญมากของเรา ครอบครัวโฮสต์คิดว่าตนเองเป็น ส่วนหนึ่งของโรงเรียน ได้สิทธิในการรับนักเรียนต่างชาติไปอยู่ด้วย รับรองว่าทุกครอบครัวมาตรฐานสูง และตระหนักในความรู้สึกของนักเรียน ในการสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตแบบนิวซีแลนด์ เราสนับสนุนให้นักเรียนเลือกพักแบบโฮมสเตย์ เพราะนักเรียนจะได้โอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ถ้าไม่มีการขอเป็นพิเศษ เราไม่ส่งนักเรียนชาติเดียวกันอยู่ครอบครัวเดียวกัน มีอาหารเช้า-เย็นบริการด้วย วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ที่มีอาหารครบ 3 มื้อ.

School Video