Christ College

วิทยาลัยไครสต์เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุด รับนักเรียนชาย 630 คน (ประจำ 170 คนและเช้าไปเย็นกลับ 460 คน) ระดับ Year 9-13 ใช้มาตรฐานโรงเรียนมัธยมของอังกฤษ เรามีครูที่เชี่ยวชาญการนสอนเด็กชายให้เป็นคนซื่อสัตย์ รักเรียน เคารพผู้อื่น มีน้ำใจ ยุติธรรม และมีใจมุ่งมั่น สอนให้นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิต ที่คอยกระตุ้นให้พวกเขา ประสบความสำเร็จ ผลที่ได้รับ นักเรียนมากมาย สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และชนะเลิศการสอบแข่งขันนานาชาติ เรามุ่งมั่นทุ่มเทช่วยให้นักเรียนตั้งใจเรียน ใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน อุปกรณ์การเรียนครบ มีห้องสมุดให้นักเรียนค้นคว้า สอนเสริม

กิจกรรมทางวิชาการ เราเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมดนตรี ละคร ภาพยนตร์และโทรทัศน์ โต้วาที อภิปราย กิจกรรมวันเสาร์ นักเรียนทุกคน หากไม่มีภารกิจสำคัญในวันเสาร์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจัดไว้ คือ ศิลปะ หมากรุก ทำอาหาร ดนตรี สร้างหุ่น ปีนเขา แสดงบทบาทสมมติ กีฬาในร่วมและเพาะกาย โดยเฉพาะกีฬา มีให้เล่นตลอดปี ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม มีการพาไปเข้าค่ายนอกสถานที่ ฝึกความมั่นใจและการเป็นผู้นำ เรามีสระว่ายน้ำในร่วมมาตรฐานขนาด 25 ม. โรงยิม ห้องเพาะกาย บ้าน เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียน จะเป็นสมาชิกของชุมชนเล็กๆ (เรียกว่าบ้าน) มีรวม 10 บ้าน นักเรียนประจำใช้ 4 บ้าน ที่เหลือเป็นนักเรียนเช้าไปเย็นกลับ ทุกกิจกรรมในบ้าน เป็นการฝึกความอดทน ทำงานเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ ทำให้ได้มิตรภาพระหว่างกัน

School Video